Service

Samen met u maken wij goede afspraken welke werkzaamheden u aan ons wilt uitbesteden. Wij kunnen alles van A tot Z voor u regelen, maar u kunt er ook voor kiezen de administratie zelf te doen via de cloud (SnelStart of Exact Online) en door ons alleen de controle te laten uitvoeren, de jaarrekening op te laten stellen en de belastingaangiften te verzorgen. Ook geautomatiseerde verwerking van boekingsstukken en bankmutaties is uiteraard mogelijk. Onze werkzaamheden worden op inzichtelijke wijze gefactureerd tegen een redelijk tarief. Wij kunnen ook een vaste prijsafspraak maken middels een abonnement, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Persoonlijke service en klantbelang staan bij ons in ieder geval altijd voorop. En wat misschien wel heel belangrijk is: wij zijn altijd bereikbaar en u hoeft bij ons geen dagen of weken te wachten op een antwoord als u eens een vraag heeft. Heeft u een (financieel) probleem? Wij lossen het voor u op.

Deskundig

Natuurlijk wilt u zelf graag weten hoe uw bedrijf ervoor staat, maar ook de belastingdienst, de bank en andere instanties vragen u regelmatig up to date gegevens aan te leveren. Smit & De Leeuw Administratie- en belastingadvieskantoor kan alle gewenste rapportages voor u verzorgen. Afhankelijk van uw behoefte verstrekken wij maand- of kwartaalrapportages en/of liquiditeitsprognoses, zodat u ook lopende het boekjaar op de hoogte blijft van de ontwikkelingen binnen uw onderneming. Ook voor een deskundig fiscaal of financieel advies bent u bij ons aan het juiste adres. U bent van harte welkom voor een gratis kennismakingsgesprek. De koffie staat klaar!

Lid NOAB

Het lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), een vereniging van gecertificeerde administratiekantoren, staat garant voor het leveren van kwaliteit. NOAB-kantoren zijn namelijk verplicht zich permanent te scholen, zodat actualiteit van kennis altijd gewaarborgd is. Dat stelt ons in staat snel in te spelen op nieuwe wet- en regelgeving en u altijd van actuele adviezen te voorzien. Voor advisering buiten onze competentie kunnen wij altijd terugvallen op de specialisten van de NOAB-adviesgroep of ons eigen netwerk. Daarin zijn diverse disciplines vertegenwoordigd, van advocaten en notarissen tot fiscalisten. Zie voor meer informatie het tabblad NOAB en bekijk de animatie en de filmpjes van enkele ondernemers die vertellen waarom zij voor een NOAB-kantoor hebben gekozen.

Administratiekantoor Hoofddorp

Smit & De Leeuw Administratie- en belastingadvieskantoor is een NOAB-gecertificeerd administratiekantoor gevestigd in Hoofddorp. Het kantoor telt 5 medewerkers. Dat betekent dat u altijd geholpen kunt worden omdat voor iedere discipline meerdere mensen beschikbaar zijn.

Hieronder stellen wij de medewerkers graag aan u voor:

Richard Smit
Functie: Directeur/eigenaar
Specialiteit: fiscaal advies, jaarrekeningen, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting

E: smit@smitdeleeuw.nl M: 06-37455576

Michelle Smit-de Leeuw
Functie: Directeur/eigenaar
Specialiteit: jaarrekeningen, omzetbelasting, ICP-listing, vennootschapsbelasting, advisering

E: leeuw@smitdeleeuw.nl M: 06-12770475

Marco Hageman
Functie: Directeur/eigenaar
Specialiteit: fiscaal advies, jaarrekeningen, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting

E: hageman@smitdeleeuw.nl M: 06-15414201

Pim Schagen
Functie: Assistent-accountant
Specialiteit:  jaarrekeningen, administraties, aangifte omzetbelasting

E: schagen@smitdeleeuw.nl

Laura de Booy
Functie: aangiftemedewerker, salarisadministrateur
Specialiteit: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, salarisadministratie, loonheffing en omzetbelasting

E: booy@smitdeleeuw.nl

 

 

Diensten

Smit & De Leeuw Administratie- en belastingadvieskantoor in Hoofddorp biedt u een volledig pakket voor o.a. de volgende ondernemingsvormen:

 • Eenmanszaak

 • Vennootschap onder firma

 • Besloten vennootschap

 • Stichting en vereniging

Wij voorzien u van betrouwbare en transparante financiële informatie omtrent uw onderneming. Maar wij weten als geen ander dat het niet alleen maar om de cijfers draait. Inzicht in en betrokkenheid bij uw organisatie, de markt waarin u opereert en ook uw persoonlijke situatie, stellen ons in staat u op een breder terrein van dienst te zijn. Met onze kennis en ervaring loodsen wij de ondernemer zowel zakelijk als privé door het woud van regels, wetten en instanties.

Ook als particulier kunt u bij ons terecht voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting.

 

 

Financiële administratie

 • Uw administratie verzorgd van A tot Z (ook in de cloud)

 • Controle van door u zelf bijgehouden administraties

 • Periodieke rapportages

 • Jaarrekening incl. eventuele consolidatie

 • Publicatiestukken Kamer van Koophandel

 • Facturering inclusief debiteurenbeheer, incasso en betalingsverkeer

 • Ondersteuning administratieve automatisering


Personeelszaken

 • Salarisadministratie

 • Arbeidsovereenkomsten

 • Pensioenberekeningen via onze externe actuaris

 • Verzuimadministratie

 • Alle overige personeelszaken

Belastingaangiften

 • Inkomstenbelasting (ook voor particulieren)

 • Vennootschapsbelasting

 • Omzetbelasting

 • Loonheffing

 • Dividendbelasting

 • Schenk- en erfbelasting

 • Aanvraag voorlopige teruggaaf


Overige werkzaamheden

 • Fiscale advisering

 • Advisering rechtsvormkeuze

 • Beroep- en bezwaarschriften

 • Begeleiding belastingcontrole

 • Startersbegeleiding

 • Begeleiding kredietaanvragen

 • Invullen CBS statistieken

Voorstel nieuwe box 3-heffing: combinatie van vermogensaanwas- en vermogenswinstbelasting

Voorstel nieuwe box 3-heffing: combinatie van vermogensaanwas- en vermogenswinstbelasting

 

De coalitie is het eens geworden over een voorstel voor een nieuw box 3-stelsel. In het conceptwetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3 stelt het demissionaire kabinet een box 3-heffing voor met een combinatie van vermogensaanwasbelasting en vermogenswinstbelasting.

 

Het voorstel kan door het nieuwe kabinet gebruikt worden als hulpmiddel, het huidige demissionaire kabinet vindt het niet passend om het wetsvoorstel zelf in te dienen. Of het nieuwe box 3-stelsel er ook daadwerkelijk uit gaan zien zoals nu is voorgesteld, blijft dus de vraag. Het voorgestelde nieuwe box 3-stelsel zou in 2027 in moeten gaan en staat nu open voor consultatie.

Box 3: het huidige stelsel

Naar aanleiding van het Kerstarrest van de Hoge Raad in december 2021 is er tijdelijk een nieuw box 3-stelsel ingevoerd, de overbruggingswetgeving. In deze tijdelijke wetgeving wordt er uitgegaan van de werkelijke verdeling van spaargeld, beleggingen en overige bezittingen en schulden. De belasting wordt geheven op basis van forfaitaire rendementspercentages, die dicht bij de echte percentages voor sparen, beleggen of lenen moeten liggen. Deze tijdelijke overbruggingswetgeving kost de schatkist echter € 400 miljoen per jaar. Ook lopen er over deze wetgeving rechtszaken waar de Hoge Raad nog een uitspraak over moet doen. Naar aanleiding van het Kerstarrest moet er dus een nieuw box 3-stelsel komen dat meer uitgaat van het werkelijk rendement op vermogen. Het kabinet, hoewel demissionair, heeft hiervoor nu een conceptwetsvoorstel voor consultatie opengesteld.

Het nieuwe box 3-stelsel, hoe ziet dat eruit?

In het nieuwe box 3-stelsel, dat in 2027 in moet gaan, wordt er gebruik gemaakt van zowel de vermogensaanwasbelasting als de vermogenswinstbelasting. Bij de vermogensaanwasbelasting wordt er belasting geheven over zowel het daadwerkelijk genoten inkomen uit vermogen (reguliere voordelen) als de (ongerealiseerde) waardestijging of waardedaling van het vermogen zelf (indirect rendement). Deze methode wordt gebruikt voor makkelijk te gelden te maken bezittingen, zoals beursaandelen. Bij de vermogenswinstbelasting wordt er belasting geheven over het inkomen uit vermogen. De waardeontwikkelingen worden pas belast als deze worden gerealiseerd. Deze methode wordt gebruikt voor niet-liquide bezittingen, zoals vastgoed. Dit om te voorkomen dat belastingplichtigen hun onroerend goed moeten verkopen om de belastingschuld te kunnen voldoen, hetgeen onwenselijk wordt geacht. Het uitgangspunt van het nieuwe stelsel is dat het totaalvoordeel moet worden belast, alle voordelen minus de daarop betrekking hebbende kosten worden in de belastingheffing betrokken.

Hieronder ga ik in op de behandeling van enkele bezittingen en schulden in het nieuwe stelsel.

Banktegoeden

Voor banktegoeden geldt dat enkel de ontvangen rente als regulier voordeel in aanmerking wordt genomen, minus de bijbehorende kosten zoals bankkosten. Het bijhouden van alle transacties om het indirecte rendement te bepalen is namelijk onmogelijk.

Beursgenoteerde aandelen, effecten en soortgelijke bezittingen

Aandelen die op de beurs worden verhandeld en effectenportefeuilles worden volgens de vermogensaanwasmethode belast. Dit betekent dat over de vermogensmutatie en de reguliere voordelen belasting wordt geheven. Hierbij worden vanzelfsprekend stortingen of opnames niet aangemerkt als een vermogensmutatie. De aanwas is te bepalen door het eindvermogen te verminderen met het beginvermogen en hier de stortingen en onttrekkingen van af te trekken respectievelijk bij op te tellen. Daarnaast wordt het dividend als regulier voordeel in aanmerking genomen.

Verhuurd vastgoed

Verhuurd vastgoed zal in het nieuwe stelsel belast worden volgens de vermogenswinstmethode. Hierbij wordt de huur, minus bijbehorende kosten, als regulier voordeel in de belastingheffing betrokkenen wordt er geen rekening gehouden met ongerealiseerde waardemutaties. In tegenstelling tot de vermogensaanwasmethode wordt de waardemutatie van verhuurd vastgoed belast op het moment dat het is gerealiseerd. Dit om te voorkomen dat beleggers hun vastgoed moeten verkopen om de belastingheffing over hun vermogen te kunnen voldoen.

Eigen gebruik

Voor vermogen dat (ook) voor eigen gebruik is bestemd, zoals een tweede huis of een vakantiewoning, wordt een forfait voorgesteld voor het eigen gebruik. Het eigen gebruik wordt op die manier in de belastingheffing betrokken door het in aanmerking nemen van een belastbaar voordeel in de vorm van de economische huurwaarde van de woning. Ook voor de eerste woning in box 3 geldt er een forfait voor het bepalen van het rendement. De hoogte van deze forfaits hangen af van de budgettaire keuzes.

Vordering en schulden, zakelijkheid

Bij vordering en schulden is het voor de belastingheffing van belang dat er zakelijk wordt gehandeld, het zogeheten zakelijkheidsbeginsel. Om een mismatch te voorkomen wordt het zakelijkheidsbeginsel ook in box 3 gehanteerd. Uit praktische overwegingen wordt er wel een doelmatigheidsmarge voorgesteld, een nader te bepalen bedrag of percentage dat het verschil mag zijn tussen de afgesproken rente en de marktrente. De vorderingen en schulden zullen voor de nominale waarde worden behandeld, zodat enkel de ontvangen of betaalde rente als regulier voordeel in de heffing wordt betrokken.

Aandelen in familiebedrijven en innovatieve startups

Voor aandelen in een familiebedrijf en in innovatieve startups wordt gekozen voor de vermogenswinstmethode, om ook hier te voorkomen dat er liquiditeitsproblemen ontstaan als gevolg van de belastingheffing. Daardoor blijven deze type ondernemingen aantrekkelijk om in te investeren. Een “familiebedrijf” wordt gedefinieerd als een bedrijf waarin de belastingplichtige, al dan niet samen met familie een stemrecht heeft van ten minste 50% van de stemmen, waarbij ten minste 1 van de familieleden bestuurder is en er een onderneming wordt gedreven.

Verzekeringsproducten

Verschillende verzekeringsproducten kunnen in box 3 vallen. Het voorstel is dat de verzekeringsproducten onder de vermogensaanwasbelasting vallen, dus zowel de waardemutatie als het reguliere voordeel worden in de heffing betrokken. Nettolijfrenten en nettopensioenen blijven in het nieuwe stelsel onder voorwaarden vrijgesteld. Bij onregelmatige handelingen vervalt deze vrijstelling. Om het systeem in lijn te brengen met heffing naar werkelijk rendement wordt voorgesteld om bij deze handelingen de vermogensaanwas in aanmerking te nemen, in plaats van de waarde van de aanspraak. Zuivere overlijdensrisicoverzekeringen (uitkeren bij overlijden) worden volledig vrijgesteld, aangezien deze er op zijn gericht kosten na overlijden te kunnen betalen en niet op het opbouwen van vermogen. Voor de waarde van de verzekering wordt in het nieuwe stelsel uitgegaan van de actuariële reservewaarde, dit is de waarde die de verzekeraars zelf ook gebruiken en een goede benadering van de waarde in het economische verkeer.

Voor veel verzekeringsproducten van vóór 2001 bestaat er overgangsrecht dat door talloze wijzigingen zeer complex is geworden. Om te voorkomen dat er bij het invoeren van het nieuwe box-3 stelsel een opeenstapeling van overgangsrecht ontstaat wordt voorgesteld om het overgangsrecht af te schaffen. Er wordt bij de invoering van het nieuwe stelsel een toetsmoment gecreëerd: is de kapitaalverzekering op dat moment vrijgesteld, dan blijft deze vrijgesteld. Anders wordt er op dat moment, of bij uitkering van de verzekering, belasting geheven via de loonheffingen.

Overige aspecten nieuw box 3-stelsel

Heffingsvrij vermogen vervangen voor heffingsvrij inkomen

Aangezien het voorgestelde box 3-stelsel belasting heft op basis van het werkelijk rendement wordt het heffingsvrije vermogen (2023: € 57.000 per belastingplichtige, dubbel voor fiscale partners) vervangen voor een heffingsvrij inkomen. Op die manier wordt bewerkstelligd dat belastingplichtigen met hetzelfde werkelijk rendement evenveel belasting betalen. Bij kleine inkomens uit vermogen wordt dan geen belasting geheven. Belastingplichtigen met een vermogen onder de huurtoeslaggrens en een inkomen lager dan het heffingsvrij vermogen hoeven geen aangifte te doen voor box 3.

Verliesverrekening

Aangezien de heffing op basis van werkelijk rendement met zich mee kan brengen dat belastingplichtigen verlies kunnen lijden in box 3, bijvoorbeeld bij koersdalingen of meer rentekosten dan inkomen, wordt verliesverrekening mogelijk gemaakt. Het voorstel is dat het verlies onbeperkt verrekenbaar is met inkomen in box 3. Wel wordt er een verliesverrekeningsdrempel voorgesteld. Of het mogelijk wordt om de verliezen ook te verrekenen met het inkomen uit het voorgaande kalenderjaar hangt af van de budgettaire keuzes die er worden gemaakt.

Diverse aspecten nieuwe stelsel

Naast alle bovengenoemde wijzigingen zijn er nog andere wijzigingen die ik kort wil benoemen.

 • Vrijstelling groen sparen en beleggen zal vervallen, aangezien het fiscale belang hiervoor afneemt. In plaats daarvan wordt de heffingskorting voor groen sparen en beleggen verhoogd.
 • Er wordt een kwijtscheldingswinstvrijstelling voorgesteld voor kwijtgescholden vorderingen en schulden. Dit is in lijn met de totaalwinstgedachte zoals deze bij ondernemingen geldt.
 • Het belastingtarief in box 3 vanaf 2027 is nog onduidelijk en hangt af van de budgettaire effecten.
 • Voorgesteld wordt om de belastingplichtige met een box 3-vermogen ook administratieplichtig te maken. Alle gegevens die van belang zijn voor het bepalen van het inkomen uit box 3 moeten worden bijgehouden en 7 jaar bewaard worden. Belastingplichtigen met enkel banktegoeden of een laag box 3-vermogen worden mogelijk hiervan uitgezonderd, om de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken.
 • De imputatieregeling voor verzekeringen, dat de uitkeringsvrijstelling voor bepaalde producten maar één keer in het leven mag worden toegepast, wordt afgeschaft voor kapitaalverzekeringen. Voor de kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en het beleggingsrecht eigen woning blijft deze regeling wel in stand.

Onderneming uitgelicht: Stichting Maatvast Haarlemmermeer

In ‘Onderneming uitgelicht’ laten wij ondernemers aan het woord over hun uitdagingen en passie voor het vak. Deze keer spraken we met de directeur van Stichting Maatvast Haarlemmermeer, Maarten Askamp, over hun maatschappelijke rol, ondernemen en de samenwerking met hun NOAB-kantoor Smit & de Leeuw.

“In 2013 is Stichting Maatvast opgericht, het is dus een vrij jonge stichting. De naam spreekt eigenlijk voor zich, het staat voor Maatschappelijk Vastgoed. We beheren en exploiteren het gemeentelijk vastgoed van Gemeente Haarlemmermeer. Denk hierbij aan dorpshuizen, jongerencentra, buurthuizen en sociaal culturele centra. Daarnaast vervullen we ook een maatschappelijke rol in de gemeente. Gemeente Haarlemmermeer bestaat uit 27 dorpen en kernen. Inmiddels hebben we eigenlijk in elk dorp of kern wel een locatie met ons vastgoed. We zien het echt als onze missie om de sociale cohesie van de samenleving in deze gemeente te versterken".

Maarten legt uit dat ze dit allemaal niet alleen doen. In vijf jaar tijd is het aantal vrijwilligers gegroeid van 120 naar 330. “Wij kunnen niet zonder hen. En dat willen we ook niet! Als je verbinding met de samenleving wilt hebben dan zijn vrijwilligers daar een hele belangrijke schakel in. Ons thema is echt verbinding”, aldus Maarten.

Het verschil

Een half jaar na de oprichting van de stichting is Maarten aangetreden als directeur. De administratie van de stichting was toen ondergebracht bij een groot landelijk administratiekantoor maar dit beviel hem niet goed. “Zij zagen ons vooral als factuuradres en wat minder als ‘wat kunnen we voor u betekenen’. Ze waren heel technisch, maar wij waren meer op zoek naar een lokaal kantoor dat de omgeving beter kende. Zodoende zijn we bij Smit & de Leeuw uitgekomen”. Maarten vertelt dat hij hun persoonlijke benadering en de kennis die zij hebben van Gemeente Haarlemmermeer het belangrijkste vindt. “We hebben een vrij uitgebreide pioniersfase achter de rug en er moest heel veel opgezet, ontdekt en uitgezocht worden. Hoe zit het met de belastingen? Hoe zit het met de loonadministratie? Dit weten zij als geen ander en daarnaast helpen ze ons heel persoonlijk. Zij komen op bezoek bij onze locaties, weten waar we zitten en wat daar gebeurt. Ze lezen berichten over ons in de lokale krant en komen een kijkje nemen wanneer er een nieuwe locatie wordt geopend. Daarin zijn zij heel betrokken en dat waardeer ik heel erg. Bij Smit & de Leeuw ben je écht een nog een klant in plaats van een factuuradres.

Een pré

Op de vraag of Maarten bekend was met het NOAB-keurmerk voordat hij zich aansloot bij Smit & de Leeuw antwoordt hij eerlijk dat hij dat niet zo was. “Nee, vooraf was ik niet bekend met het NOABkeurmerk maar daar ben ik nu wel heel blij mee. Als je je verdiept in een nieuw administratiekantoor is het prettig als zo’n keurmerk eraan hangt. En als je vervolgens verdiept in het keurmerk geeft dat zeker bepaalde zekerheden. Zo’n certificaat is niet zomaar een certificaat. Dat is wel echt een pré, ik zie daar nu absoluut de voordelen van in. Ik zou er in een nieuwe situatie dan ook zeker op letten.”

De toekomst van Stichting Maatvast

Stichting Maatvast is in de vijf jaar dat het nu bestaat al erg gegroeid, maar dat wil niet zeggen dat zij al klaar zijn. Maarten vertelt dat zij nog verder willen groeien. “Groeien in kwaliteit, groeien in vierkante meters maar zeker ook groeien in wat we kunnen betekenen voor de samenleving”. Hun NOABkantoor Smit & de Leeuw kan hen daar gelukkig goed bij helpen. “Zij kennen de stichting, de samenleving en onze plannen. Hierdoor weten ze dus precies welke financiële risico’s we moeten uitsluiten of juist moeten aangaan. Daar denken ze heel erg goed in mee. Zij kennen bij wijze van spreken alle regels van de begroting. Zoals bij de managementrapportages, daar zit een uitgebreide toelichting bij. Inclusief waarschuwingen en aanbevelingen daar waar nodig. Wat dat betreft kunnen ze ons heel goed adviseren en hebben ze veel kennis”. 

Focus op je specialisme

Als tips voor andere ondernemers noemt Maarten: “Schoenmaker blijf bij je leest! Stop de energie in daar waar je goed in bent, als in waarom je de onderneming bent gestart. Financiële administratie is een vak apart en als je dat erbij gaat doen gaat het mis. Dan moet je je aandacht gaan verdelen. Als je je administratie betrouwbaar wegzet bij een goed administratiekantoor, hoef je daar niet meer naar om te kijken”. Wel voegt Maarten daaraan toe dat je er natuurlijk wel alert op moet zijn of het allemaal betrouwbaar wordt weggezet. “Inmiddels hebben wij zo’n goede relatie met ons NOAB-kantoor dat ik me over de administratie helemaal niet meer druk hoeft te maken. Nu kan ik mij focussen op mijn specialisme, het besturen van onze maatschappelijke stichting. En dat is toch wat ik het allerliefste doe!” 

NOAB

NOAB staat voor de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen. 

NOAB is dé brancheorganisatie voor administratiekantoren en belastingadviseurs die zich richten op het MKB. Bij NOAB zijn ongeveer 1000 kantoren aangesloten - en dat aantal groeit nog steeds. NOAB zet zich op verschillende manieren in om de belangen van haar leden binnen en buiten de sector te behartigen.

Daarnaast geldt het NOAB-kwaliteitskeurmerk al jaren als de norm in de branche. Het NOAB-lidmaatschap wordt pas toegekend als een administratie- of belastingadvieskantoor zich richt op kwaliteit en aan een pakket van eisen voldoet. Een kantoor met een NOAB-logo garandeert daarom kwaliteit, vakmanschap en actuele kennis van zaken. (bron: noab.nl)

Klik hieronder op het animatiefilmpje voor een heldere uitleg wat een NOAB-kantoor voor u kan betekenen of op één van de andere filmpjes van ondernemers die uitleggen waarom zij bewust voor een administratiekantoor met een NOAB-keurmerk hebben gekozen.