Service

Samen met u maken wij goede afspraken welke werkzaamheden u aan ons wilt uitbesteden. Wij kunnen alles van A tot Z voor u regelen, maar u kunt er ook voor kiezen de administratie zelf te doen via de cloud (SnelStart of Exact Online) en door ons alleen de controle te laten uitvoeren, de jaarrekening op te laten stellen en de belastingaangiften te verzorgen. Ook geautomatiseerde verwerking van boekingsstukken en bankmutaties is uiteraard mogelijk. Onze werkzaamheden worden op inzichtelijke wijze gefactureerd tegen een redelijk tarief. Wij kunnen ook een vaste prijsafspraak maken middels een abonnement, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Persoonlijke service en klantbelang staan bij ons in ieder geval altijd voorop. En wat misschien wel heel belangrijk is: wij zijn altijd bereikbaar en u hoeft bij ons geen dagen of weken te wachten op een antwoord als u eens een vraag heeft. Heeft u een (financieel) probleem? Wij lossen het voor u op.

Deskundig

Natuurlijk wilt u zelf graag weten hoe uw bedrijf ervoor staat, maar ook de belastingdienst, de bank en andere instanties vragen u regelmatig up to date gegevens aan te leveren. Smit & De Leeuw Administratie- en belastingadvieskantoor kan alle gewenste rapportages voor u verzorgen. Afhankelijk van uw behoefte verstrekken wij maand- of kwartaalrapportages en/of liquiditeitsprognoses, zodat u ook lopende het boekjaar op de hoogte blijft van de ontwikkelingen binnen uw onderneming. Ook voor een deskundig fiscaal of financieel advies bent u bij ons aan het juiste adres. U bent van harte welkom voor een gratis kennismakingsgesprek. De koffie staat klaar!

Lid NOAB

Het lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), een vereniging van gecertificeerde administratiekantoren, staat garant voor het leveren van kwaliteit. NOAB-kantoren zijn namelijk verplicht zich permanent te scholen, zodat actualiteit van kennis altijd gewaarborgd is. Dat stelt ons in staat snel in te spelen op nieuwe wet- en regelgeving en u altijd van actuele adviezen te voorzien. Voor advisering buiten onze competentie kunnen wij altijd terugvallen op de specialisten van de NOAB-adviesgroep of ons eigen netwerk. Daarin zijn diverse disciplines vertegenwoordigd, van advocaten en notarissen tot fiscalisten. Zie voor meer informatie het tabblad NOAB en bekijk de animatie en de filmpjes van enkele ondernemers die vertellen waarom zij voor een NOAB-kantoor hebben gekozen.

Administratiekantoor Hoofddorp

Smit & De Leeuw Administratie- en belastingadvieskantoor is een NOAB-gecertificeerd administratiekantoor gevestigd in Hoofddorp. Het kantoor telt 5 medewerkers. Dat betekent dat u altijd geholpen kunt worden omdat voor iedere discipline meerdere mensen beschikbaar zijn.

Hieronder stellen wij de medewerkers graag aan u voor:

Richard Smit
Functie: Directeur/eigenaar
Specialiteit: fiscaal advies, jaarrekeningen, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting

E: smit@smitdeleeuw.nl M: 06-37455576

Michelle Smit-de Leeuw
Functie: Directeur/eigenaar
Specialiteit: jaarrekeningen, omzetbelasting, ICP-listing, vennootschapsbelasting, advisering

E: leeuw@smitdeleeuw.nl M: 06-12770475

Marco Hageman
Functie: Teamleider
Specialiteit: fiscaal advies, jaarrekeningen, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting

E: hageman@smitdeleeuw.nl 

Pim Schagen
Functie: Assistent-accountant
Specialiteit:  jaarrekeningen, administraties, aangifte omzetbelasting

E: schagen@smitdeleeuw.nl

Laura de Booy
Functie: aangiftemedewerker, salarisadministrateur
Specialiteit: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, salarisadministratie, loonheffing en omzetbelasting

E: booy@smitdeleeuw.nl

 

 

Diensten

Smit & De Leeuw Administratie- en belastingadvieskantoor in Hoofddorp biedt u een volledig pakket voor o.a. de volgende ondernemingsvormen:

 • Eenmanszaak

 • Vennootschap onder firma

 • Besloten vennootschap

 • Stichting en vereniging

Wij voorzien u van betrouwbare en transparante financiële informatie omtrent uw onderneming. Maar wij weten als geen ander dat het niet alleen maar om de cijfers draait. Inzicht in en betrokkenheid bij uw organisatie, de markt waarin u opereert en ook uw persoonlijke situatie, stellen ons in staat u op een breder terrein van dienst te zijn. Met onze kennis en ervaring loodsen wij de ondernemer zowel zakelijk als privé door het woud van regels, wetten en instanties.

Ook als particulier kunt u bij ons terecht voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting.

 

 

Financiële administratie

 • Uw administratie verzorgd van A tot Z (ook in de cloud)

 • Controle van door u zelf bijgehouden administraties

 • Periodieke rapportages

 • Jaarrekening incl. eventuele consolidatie

 • Publicatiestukken Kamer van Koophandel

 • Facturering inclusief debiteurenbeheer, incasso en betalingsverkeer

 • Ondersteuning administratieve automatisering


Personeelszaken

 • Salarisadministratie

 • Arbeidsovereenkomsten

 • Pensioenberekeningen via onze externe actuaris

 • Verzuimadministratie

 • Alle overige personeelszaken

Belastingaangiften

 • Inkomstenbelasting (ook voor particulieren)

 • Vennootschapsbelasting

 • Omzetbelasting

 • Loonheffing

 • Dividendbelasting

 • Schenk- en erfbelasting

 • Aanvraag voorlopige teruggaaf


Overige werkzaamheden

 • Fiscale advisering

 • Advisering rechtsvormkeuze

 • Beroep- en bezwaarschriften

 • Begeleiding belastingcontrole

 • Startersbegeleiding

 • Begeleiding kredietaanvragen

 • Invullen CBS statistieken

Einde aan de oudedagsreserve voor de IB-ondernemer

19 oktober 2023 Door redactie FiscaalRendement

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB) kon u tot 2023 fiscaal gunstig sparen voor uw oude dag door een oudedagsreserve te vormen. Dat deed u door jaarlijks een deel van uw winst te reserveren voor uw oudedagsvoorziening. Dit kon voor het laatst over het jaar 2022, want in 2023 is er een streep gezet door verdere opbouw van de oudedagsreserve.


 

 

 

Hoe werkte de reserve ook alweer? Bij het vormen van een oudedagsreserve zet u niet daadwerkelijk geld apart op een rekening. U reserveert alleen een deel van de winst van uw onderneming voor uw oude dag. Op het moment van het vormen van deze reserve betaalt u daardoor geen belasting. Deze heffing wordt uitgesteld tot het moment dat u ophoudt om ondernemer voor de IB te zijn.

Dit is het geval als u met pensioen gaat, maar ook als u de onderneming omzet in een bv of als u niet meer aan de voorwaarden voor het vormen van een oudedagsreserve voldoet. Vaak geldt er dan een lager belastingtarief in de IB en profiteert u dus van een tariefsvoordeel.

Voorwaarden oudedagsreserve

Om een oudedagsreserve te mogen vormen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U moet ondernemer voor de IB zijn. Dit houdt in dat er voor uw rekening een onderneming wordt gedreven en dat u rechtstreeks gebonden bent aan verbintenissen voor die onderneming.
 • Als ondernemer moet u voldoen aan het urencriterium: u moet per jaar minstens 1.225 uren besteden aan werkzaamheden voor uw onderneming.
 • Aan het begin van het kalenderjaar mag u nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Toevoeging aan uw oudedagsreserve

De mogelijke toevoeging aan uw oudedagsreserve over een kalenderjaar was 9,44% van de winst, al was er wel een maximum.

Naast een aftrekpost kon de dotatie aan de oudedagsreserve ook een gunstige invloed hebben op: uw inkomensafhankelijke arbeidskorting, de inkomensafhankelijke algemene heffingskorting, de premie voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) en op uw eventuele toeslagen. Uw winst werd immers lager door de toevoeging. Hierdoor leverde de mkb-winstvrijstelling overigens ook iets minder fiscaal voordeel op.

Bestaande reserves afwikkelen

Met ingang van 2023 is het dus niet meer mogelijk om nog wat toe te voegen aan de oudedagsreserve. Wel mogen bestaande reserves nog volgens de oude regels worden afgewikkeld. Dit kan dan op twee manieren:

 • Afstorten als lijfrente: u kunt er op ieder moment voor kiezen om uw oudedagsreserve om te zetten in een ‘echte’ oudedagsvoorziening door een lijfrente bij een verzekeraar of een bank te kopen (zie het kader hieronder). De vrijvallende oudedagsreserve leidt dan tot een bijtelling voor de IB en de betaling aan de bank of verzekeraar kunt u aftrekken. Doordat de lijfrente een keertje omgezet moet worden in een periodiek inkomen, heeft u een oudedagsinkomen dat pas op het moment van ontvangst belast wordt.
 • Vrijvallen van de reserve: het potje valt verplicht vrij als het bedrag van de oudedagsreserve hoger is dan het vermogen van uw onderneming, en als er zich daarbij één van de volgende situaties voordoet:
  • gehele/gedeeltelijke staking van uw onderneming;
  • het bereiken van de AOW-leeftijd op 1 januari van het kalenderjaar;
  • het niet voldoen aan het urencriterium in dit kalenderjaar en het vorige kalenderjaar.

Is dit laatste bij u het geval, dan neemt de oudedagsreserve af met het bedrag waarmee de reserve het ondernemingsvermogen bij het einde van het kalenderjaar overtreft. De afname moet u toevoegen aan de winst van uw onderneming. Bij een (gedeeltelijke) staking zal de oudedagsreserve (gedeeltelijk) worden opgeheven.

Storten bij verzekeraar/bank aantrekkelijker door nieuwe wet

Met het verdwijnen van de oudedagsreserve mist u dus een aftrekpost. Maar wilt u zowel een aftrekpost voor de belasting behouden als daadwerkelijk pensioen opbouwen dan kunt u dit doen door een lijfrentekapitaal bij een bank of een verzekeraar op te bouwen. Afhankelijk van uw winst is de inleg hiervoor aftrekbaar en de uitkering van de lijfrente te zijner tijd belast. Het verschil met de oudedagsreserve is wel dat u de inleg jaarlijks daadwerkelijk moet betalen aan de bank of verzekeraar.

 

Aantrekkelijker

Lijfrentes zijn in veel gevallen nog wat aantrekkelijker geworden nu de Wet toekomst pensioenen (WTP) van kracht is. Daardoor is sinds dit jaar namelijk de ruimte om fiscaal voordelig in te leggen in een lijfrente groter geworden. 

Fiscale claim blijft bestaan

De oudedagsreserve is in eerste instantie slechts een fiscale aftrekpost die op het moment van toevoeging aan de oudedagsreserve puur liquiditeitsvoordeel oplevert. Maar de fiscale claim blijft wel bestaan. Dit kan een probleem opleveren voor wie dit geld niet heeft als hij met pensioen gaat.

Zorg dus dat u bij toevoeging aan de oudedagsreserve genoeg liquide middelen opzijzet om deze claim te voldoen of om een lijfrente of bankspaarproduct aan te kopen. Vervalt de reserve door (gedeeltelijke) staking van uw onderneming dan heeft u onder voorwaarden recht op extra lijfrentepremieaftrek!

Doorschuiven zonder heffing

Bij uw overlijden valt de oudedagsreserve vrij en moet de reserve worden toegevoegd aan de belastbare winst van de onderneming. Besluit uw partner om de onderneming (mede) voort te zetten, dan is het mogelijk om de oudedagsreserve zonder belastingheffing door te schuiven naar de partner. Hierbij mag de oudedagsreserve niet hoger zijn dan het ondernemingsvermogen.

Onderneming uitgelicht: Stichting Maatvast Haarlemmermeer

In ‘Onderneming uitgelicht’ laten wij ondernemers aan het woord over hun uitdagingen en passie voor het vak. Deze keer spraken we met de directeur van Stichting Maatvast Haarlemmermeer, Maarten Askamp, over hun maatschappelijke rol, ondernemen en de samenwerking met hun NOAB-kantoor Smit & de Leeuw.

“In 2013 is Stichting Maatvast opgericht, het is dus een vrij jonge stichting. De naam spreekt eigenlijk voor zich, het staat voor Maatschappelijk Vastgoed. We beheren en exploiteren het gemeentelijk vastgoed van Gemeente Haarlemmermeer. Denk hierbij aan dorpshuizen, jongerencentra, buurthuizen en sociaal culturele centra. Daarnaast vervullen we ook een maatschappelijke rol in de gemeente. Gemeente Haarlemmermeer bestaat uit 27 dorpen en kernen. Inmiddels hebben we eigenlijk in elk dorp of kern wel een locatie met ons vastgoed. We zien het echt als onze missie om de sociale cohesie van de samenleving in deze gemeente te versterken".

Maarten legt uit dat ze dit allemaal niet alleen doen. In vijf jaar tijd is het aantal vrijwilligers gegroeid van 120 naar 330. “Wij kunnen niet zonder hen. En dat willen we ook niet! Als je verbinding met de samenleving wilt hebben dan zijn vrijwilligers daar een hele belangrijke schakel in. Ons thema is echt verbinding”, aldus Maarten.

Het verschil

Een half jaar na de oprichting van de stichting is Maarten aangetreden als directeur. De administratie van de stichting was toen ondergebracht bij een groot landelijk administratiekantoor maar dit beviel hem niet goed. “Zij zagen ons vooral als factuuradres en wat minder als ‘wat kunnen we voor u betekenen’. Ze waren heel technisch, maar wij waren meer op zoek naar een lokaal kantoor dat de omgeving beter kende. Zodoende zijn we bij Smit & de Leeuw uitgekomen”. Maarten vertelt dat hij hun persoonlijke benadering en de kennis die zij hebben van Gemeente Haarlemmermeer het belangrijkste vindt. “We hebben een vrij uitgebreide pioniersfase achter de rug en er moest heel veel opgezet, ontdekt en uitgezocht worden. Hoe zit het met de belastingen? Hoe zit het met de loonadministratie? Dit weten zij als geen ander en daarnaast helpen ze ons heel persoonlijk. Zij komen op bezoek bij onze locaties, weten waar we zitten en wat daar gebeurt. Ze lezen berichten over ons in de lokale krant en komen een kijkje nemen wanneer er een nieuwe locatie wordt geopend. Daarin zijn zij heel betrokken en dat waardeer ik heel erg. Bij Smit & de Leeuw ben je écht een nog een klant in plaats van een factuuradres.

Een pré

Op de vraag of Maarten bekend was met het NOAB-keurmerk voordat hij zich aansloot bij Smit & de Leeuw antwoordt hij eerlijk dat hij dat niet zo was. “Nee, vooraf was ik niet bekend met het NOABkeurmerk maar daar ben ik nu wel heel blij mee. Als je je verdiept in een nieuw administratiekantoor is het prettig als zo’n keurmerk eraan hangt. En als je vervolgens verdiept in het keurmerk geeft dat zeker bepaalde zekerheden. Zo’n certificaat is niet zomaar een certificaat. Dat is wel echt een pré, ik zie daar nu absoluut de voordelen van in. Ik zou er in een nieuwe situatie dan ook zeker op letten.”

De toekomst van Stichting Maatvast

Stichting Maatvast is in de vijf jaar dat het nu bestaat al erg gegroeid, maar dat wil niet zeggen dat zij al klaar zijn. Maarten vertelt dat zij nog verder willen groeien. “Groeien in kwaliteit, groeien in vierkante meters maar zeker ook groeien in wat we kunnen betekenen voor de samenleving”. Hun NOABkantoor Smit & de Leeuw kan hen daar gelukkig goed bij helpen. “Zij kennen de stichting, de samenleving en onze plannen. Hierdoor weten ze dus precies welke financiële risico’s we moeten uitsluiten of juist moeten aangaan. Daar denken ze heel erg goed in mee. Zij kennen bij wijze van spreken alle regels van de begroting. Zoals bij de managementrapportages, daar zit een uitgebreide toelichting bij. Inclusief waarschuwingen en aanbevelingen daar waar nodig. Wat dat betreft kunnen ze ons heel goed adviseren en hebben ze veel kennis”. 

Focus op je specialisme

Als tips voor andere ondernemers noemt Maarten: “Schoenmaker blijf bij je leest! Stop de energie in daar waar je goed in bent, als in waarom je de onderneming bent gestart. Financiële administratie is een vak apart en als je dat erbij gaat doen gaat het mis. Dan moet je je aandacht gaan verdelen. Als je je administratie betrouwbaar wegzet bij een goed administratiekantoor, hoef je daar niet meer naar om te kijken”. Wel voegt Maarten daaraan toe dat je er natuurlijk wel alert op moet zijn of het allemaal betrouwbaar wordt weggezet. “Inmiddels hebben wij zo’n goede relatie met ons NOAB-kantoor dat ik me over de administratie helemaal niet meer druk hoeft te maken. Nu kan ik mij focussen op mijn specialisme, het besturen van onze maatschappelijke stichting. En dat is toch wat ik het allerliefste doe!” 

NOAB

NOAB staat voor de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen. 

NOAB is dé brancheorganisatie voor administratiekantoren en belastingadviseurs die zich richten op het MKB. Bij NOAB zijn ongeveer 1000 kantoren aangesloten - en dat aantal groeit nog steeds. NOAB zet zich op verschillende manieren in om de belangen van haar leden binnen en buiten de sector te behartigen.

Daarnaast geldt het NOAB-kwaliteitskeurmerk al jaren als de norm in de branche. Het NOAB-lidmaatschap wordt pas toegekend als een administratie- of belastingadvieskantoor zich richt op kwaliteit en aan een pakket van eisen voldoet. Een kantoor met een NOAB-logo garandeert daarom kwaliteit, vakmanschap en actuele kennis van zaken. (bron: noab.nl)

Klik hieronder op het animatiefilmpje voor een heldere uitleg wat een NOAB-kantoor voor u kan betekenen of op één van de andere filmpjes van ondernemers die uitleggen waarom zij bewust voor een administratiekantoor met een NOAB-keurmerk hebben gekozen.