Service

Samen met u maken wij goede afspraken welke werkzaamheden u aan ons wilt uitbesteden. Wij kunnen alles van A tot Z voor u regelen, maar u kunt er ook voor kiezen de administratie zelf te doen via de cloud (SnelStart of Exact Online) en door ons alleen de controle te laten uitvoeren, de jaarrekening op te laten stellen en de belastingaangiften te verzorgen. Ook geautomatiseerde verwerking van boekingsstukken en bankmutaties is uiteraard mogelijk. Onze werkzaamheden worden op inzichtelijke wijze gefactureerd tegen een redelijk tarief. Wij kunnen ook een vaste prijsafspraak maken middels een abonnement, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Persoonlijke service en klantbelang staan bij ons in ieder geval altijd voorop. En wat misschien wel heel belangrijk is: wij zijn altijd bereikbaar en u hoeft bij ons geen dagen of weken te wachten op een antwoord als u eens een vraag heeft. Heeft u een (financieel) probleem? Wij lossen het voor u op.

Deskundig

Natuurlijk wilt u zelf graag weten hoe uw bedrijf ervoor staat, maar ook de belastingdienst, de bank en andere instanties vragen u regelmatig up to date gegevens aan te leveren. Smit & De Leeuw Administratie- en belastingadvieskantoor kan alle gewenste rapportages voor u verzorgen. Afhankelijk van uw behoefte verstrekken wij maand- of kwartaalrapportages en/of liquiditeitsprognoses, zodat u ook lopende het boekjaar op de hoogte blijft van de ontwikkelingen binnen uw onderneming. Ook voor een deskundig fiscaal of financieel advies bent u bij ons aan het juiste adres. U bent van harte welkom voor een gratis kennismakingsgesprek. De koffie staat klaar!

Lid NOAB

Het lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), een vereniging van gecertificeerde administratiekantoren, staat garant voor het leveren van kwaliteit. NOAB-kantoren zijn namelijk verplicht zich permanent te scholen, zodat actualiteit van kennis altijd gewaarborgd is. Dat stelt ons in staat snel in te spelen op nieuwe wet- en regelgeving en u altijd van actuele adviezen te voorzien. Voor advisering buiten onze competentie kunnen wij altijd terugvallen op de specialisten van de NOAB-adviesgroep of ons eigen netwerk. Daarin zijn diverse disciplines vertegenwoordigd, van advocaten en notarissen tot fiscalisten. Zie voor meer informatie het tabblad NOAB en bekijk de animatie en de filmpjes van enkele ondernemers die vertellen waarom zij voor een NOAB-kantoor hebben gekozen.

Administratiekantoor Hoofddorp

Smit & De Leeuw Administratie- en belastingadvieskantoor is een NOAB-gecertificeerd administratiekantoor gevestigd in Hoofddorp. Het kantoor telt 5 medewerkers. Dat betekent dat u altijd geholpen kunt worden omdat voor iedere discipline meerdere mensen beschikbaar zijn.

Hieronder stellen wij de medewerkers graag aan u voor:

Richard Smit
Functie: Directeur/eigenaar
Specialiteit: fiscaal advies, jaarrekeningen, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting

E: smit@smitdeleeuw.nl M: 06-37455576

Michelle Smit-de Leeuw
Functie: Directeur/eigenaar
Specialiteit: jaarrekeningen, omzetbelasting, ICP-listing, vennootschapsbelasting, advisering

E: leeuw@smitdeleeuw.nl M: 06-12770475

Marco Hageman
Functie: Directeur/eigenaar
Specialiteit: fiscaal advies, jaarrekeningen, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting

E: hageman@smitdeleeuw.nl M: 06-15414201

Pim Schagen
Functie: Assistent-accountant
Specialiteit:  jaarrekeningen, administraties, aangifte omzetbelasting

E: schagen@smitdeleeuw.nl

Laura de Booy
Functie: aangiftemedewerker, salarisadministrateur
Specialiteit: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, salarisadministratie, loonheffing en omzetbelasting

E: booy@smitdeleeuw.nl

 

 

Diensten

Smit & De Leeuw Administratie- en belastingadvieskantoor in Hoofddorp biedt u een volledig pakket voor o.a. de volgende ondernemingsvormen:

 • Eenmanszaak

 • Vennootschap onder firma

 • Besloten vennootschap

 • Stichting en vereniging

Wij voorzien u van betrouwbare en transparante financiële informatie omtrent uw onderneming. Maar wij weten als geen ander dat het niet alleen maar om de cijfers draait. Inzicht in en betrokkenheid bij uw organisatie, de markt waarin u opereert en ook uw persoonlijke situatie, stellen ons in staat u op een breder terrein van dienst te zijn. Met onze kennis en ervaring loodsen wij de ondernemer zowel zakelijk als privé door het woud van regels, wetten en instanties.

Ook als particulier kunt u bij ons terecht voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting.

 

 

Financiële administratie

 • Uw administratie verzorgd van A tot Z (ook in de cloud)

 • Controle van door u zelf bijgehouden administraties

 • Periodieke rapportages

 • Jaarrekening incl. eventuele consolidatie

 • Publicatiestukken Kamer van Koophandel

 • Facturering inclusief debiteurenbeheer, incasso en betalingsverkeer

 • Ondersteuning administratieve automatisering


Personeelszaken

 • Salarisadministratie

 • Arbeidsovereenkomsten

 • Pensioenberekeningen via onze externe actuaris

 • Verzuimadministratie

 • Alle overige personeelszaken

Belastingaangiften

 • Inkomstenbelasting (ook voor particulieren)

 • Vennootschapsbelasting

 • Omzetbelasting

 • Loonheffing

 • Dividendbelasting

 • Schenk- en erfbelasting

 • Aanvraag voorlopige teruggaaf


Overige werkzaamheden

 • Fiscale advisering

 • Advisering rechtsvormkeuze

 • Beroep- en bezwaarschriften

 • Begeleiding belastingcontrole

 • Startersbegeleiding

 • Begeleiding kredietaanvragen

 • Invullen CBS statistieken

Fiscale voordelen voor een startende ondernemer

20 oktober 2023 Door redactie BVRendement

Nog steeds beginnen veel mensen voor zichzelf. Het starten van een eigen onderneming blijft populair in ons land. De overheid komt deze groep ook wel tegemoet.

Op fiscaal gebied bijvoorbeeld zijn er voor de starter een aantal speciale voordelen te behalen. Die voordelen vindt u in dit verdiepingsartikel, zodat u als starter zeker weet dat u geen geld laat liggen. Want een beetje meer financiële armslag is als starter natuurlijk altijd welkom.


 

 

 

Als startende ondernemer met een eenmanszaak krijgt u met een heleboel nieuwe regelingen te maken. En ook de Belastingdienst weet u te vinden nadat u zich heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In de meeste gevallen zult u met de inkomstenbelasting (IB) te maken krijgen. Maar ook de BTW en de loonheffingen (als u op termijn personeel in dienst neemt) kunnen om de hoek komen kijken.

De meeste voordelen zijn voor u te halen in de IB. Voor alle IB-ondernemers gelden natuurlijk de zelfstandigenaftrek en andere vormen van ondernemersaftrek, de mkb-winstvrijstelling, en de investeringsaftrek. Hieronder komen echter de belaste voordelen die alleen voor starters gelden aan bod, waardoor uw winst nog een stuk lager kan worden. En daarmee daalt ook uw belastingrekening.

Willekeurig afschrijven mag eerder dan gewoon

De gewone afschrijving gaat pas in op het moment van ingebruikname van het bedrijfsmiddel. De mogelijkheid van de willekeurige afschrijving gaat al eerder in. De willekeurige afschrijving is afhankelijk van het tijdstip van investeren. Met vervroegde afschrijving kan dus al worden begonnen op het tijdstip waarop de investeringsverplichtingen zijn aangegaan.

Voorwaarden startersaftrek

Als starter komt u in aanmerking voor de startersaftrek, wat in feite een verhoging van de zelfstandigenaftrek is. Hiervoor moet u wel aan de volgende voorwaarden voldoen;

 • U moet recht hebben op de zelfstandigenaftrek in de IB. Voor zelfstandigenaftrek komt een IB-ondernemer in aanmerking als hij aan het urencriterium voldoet. Dat wil zeggen dat u minstens 1.225 uur per jaar aan uw onderneming besteedt.
 • In de 5 jaar voorafgaand aan het belastingjaar in kwestie mag u niet meer dan twee keer gebruik hebben gemaakt van de zelfstandigenaftrek.
 • In de 5 jaar voorafgaand aan het belastingjaar waar het om gaat moet u tenminste een jaar geen eigen onderneming hebben gehad.
 • Er was in het kalenderjaar of in een van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een geruisloze terugkeer uit een bv naar een eenmanszaak.

De startersaftrek bedraagt € 2.123 in 2023. U kunt de startersaftrek maximaal drie keer claimen in de eerste 5 jaar dat u ondernemer bent.

Met een verlies te maken

Het kan zijn dat de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek bij elkaar hoger zijn dan uw winst. U heeft dan te maken met een verlies. U kunt dit verlies verrekenen met andere inkomsten uit werk en woning (box 1). Als u dat jaar geen andere inkomsten heeft, kunt u het verlies verrekenen in latere of eerdere jaren.

Starter met arbeidsongeschiktsuitkering

Als u met een arbeidsongeschiktheidsuitkering een onderneming bent begonnen, heeft u recht op de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent in het betreffende jaar ondernemer.
 • U was in een of meer van de 5 voorgaande kalenderjaren geen ondernemer.
 • U heeft recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • U voldoet niet aan het urencriterium, maar wel aan het verlaagde urencriterium van 800 uur.

Voor het eerste, tweede en derde jaar is de aftrek € 12.000, € 8.000 en € 4.000. De aftrek kan niet hoger zijn dan uw winst.

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk

Verder kunnen starters nog in aanmerking komen voor een extra aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. Deze aftrek loopt via de WBSO en is een tegemoetkoming in de (loon)kosten die een ondernemer maakt voor innovatie. Bovenop de reguliere aftrek van € 14.202 (in 2023) kunnen starters een extra aftrek krijgen van € 7.106 als zij voldoen aan deze voorwaarden:

 • U was in 1 van de 5 jaar voorafgaand aan het belastingjaar in kwestie geen ondernemer.
 • In de 5 jaar voorafgaand aan het belastingjaar waar het om gaat heeft u niet meer dan twee keer de speur- en ontwikkelingsaftrek toegepast.

Willekeurig afschrijven

Normaal gesproken berekent u het bedrag van de jaarlijkse fiscale afschrijving op een bedrijfsmiddel op het deel van de nog niet afgeschreven aanschaffings- en voortbrengingskosten dat aan het kalenderjaar is toe te rekenen.

Hierbij geldt in principe een maximum van 20% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten. Voor goodwill geldt een maximum van 10%. Als starter mag u echter willekeurig afschrijven en bent u dus niet gebonden aan de bovengenoemde maxima.

Investeringen doorschuiven naar volgend kalenderjaar

Om willekeurig te mogen afschrijven moet u als starter in het jaar waarin de investering heeft plaatsgevonden recht hebben op de startersaftrek.

Ook als u investeringen heeft gedaan in een jaar waarin u geen recht had op de startersaftrek, kan op deze investeringen toch willekeurig worden afgeschreven. U mag deze investeringen namelijk optellen bij de investeringen in het daaropvolgende kalenderjaar, maar dan moet u in dat jaar wel recht hebben op de startersaftrek.

U mag tot de buitengebruikstelling afschrijven

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit laten weten dat de faciliteit van willekeurige afschrijving niet zo ver gaat dat over een langere periode dan tot het moment van buitengebruikstelling van het bedrijfsmiddel kan worden afgeschreven.

Een voorbeeld: een ondernemer heeft een bedrijfsmiddel waar hij willekeurig over heeft afgeschreven niet meer in gebruik van de onderneming, maar hij houdt het bedrijfsmiddel nog wel aan voor een geschikt moment van verkoop. In dat geval mag hij volgens de staatssecretaris dus niet meer verder willekeurig afschrijven.

Aansluiten bij KIA

Voor de willekeurige afschrijving moet u aansluiten bij de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Investeringen en verplichtingen die zijn uitgesloten van de KIA, zijn dus ook uitgesloten van willekeurige afschrijving voor starters.

U kunt ook nooit meer afschrijven dan over het maximumbedrag dat nog recht geeft op KIA (€ 353.973 in 2023). U mag ook niet meer aftrekken dan het bedrag waarvoor u verplichtingen bent aangegaan of dat u aan voortbrengingskosten heeft gemaakt.

Het minimale totale investeringsbedrag dat geldt voor de KIA (€ 2.601), geldt echter niet voor de willekeurige afschrijving. Koopt u bijvoorbeeld in een jaar als enig bedrijfsmiddel een computer van € 2.000, dan komt die investering niet in aanmerking voor de KIA, omdat uw totale investering te laag is. Maar u mag over de computer dus wél willekeurig afschrijven.

Boekwaarde aanpassen

Er zijn omstandigheden waardoor u de boekwaarde moet aanpassen van het bedrijfsmiddel waarop u willekeurig heeft afgeschreven. Dit moet als binnen 5 jaar (10 jaar voor zeeschepen) na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering doet, zich een van de volgende omstandigheden voordoet:

 • U gaat het bedrijfsmiddel verhuren.
 • Op de winst die u met het bedrijfsmiddel maakt, is een regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing.
 • U gebruikt het bedrijfsmiddel voor een bosbedrijf.

In deze gevallen moet u de boekwaarde van het bedrijfsmiddel stellen op de waarde die het gehad zou hebben als u hierover niet willekeurig had afgeschreven. Het verschil tussen de oude en nieuwe boekwaarde is dan winst.

Herinvesteringsreserve

De wetgever heeft een te voordelige samenloop van willekeurige afschrijving en de herinvesteringsreserve (HIR) willen tegengaan. Is op een bedrijfsmiddel willekeurig afgeschreven, dan kunt u voor het deel van de boekwinst dat is ontstaan door de willekeurige afschrijving geen HIR vormen.

Een tweede samenloopbepaling zorgt ervoor dat een afboeking van de HIR als (eerste) willekeurige afschrijving wordt gezien. Beide bepalingen zorgen ervoor dat de willekeurige afschrijving via toepassing van de HIR is door te schuiven naar bedrijfsmiddelen waarvoor de willekeurige afschrijving niet is bedoeld.

Lage winst, dan niet willekeurig afschrijven

Heeft u maar een lage winst vóór aftrek van de afschrijvingen, dan moet u even goed kijken of het fiscaal slim is om meer af te schrijven dan u zou mogen doen. U trekt immers de afschrijvingskosten maar af tegen het lage tarief. Een eenmaal toegepaste willekeurige afschrijving kunt u ook niet meer terugdraaien. U kunt er in dit geval zelfs voor kiezen om minder af te schrijven dan normaal.

Afschrijving teruggedraaid

Voldoet u binnen 5 jaar vanaf het begin van het kalenderjaar waarin de investering plaatsvond niet meer aan de voorwaarden voor willekeurige afschrijving, dan moet de afschrijving worden teruggedraaid. De inspecteur stelt in dat geval de fiscale boekwaarde van het bedrijfsmiddel op de boekwaarde die het zou hebben als u geen willekeurige afschrijving zou hebben toegepast.

Onderneming uitgelicht: Stichting Maatvast Haarlemmermeer

In ‘Onderneming uitgelicht’ laten wij ondernemers aan het woord over hun uitdagingen en passie voor het vak. Deze keer spraken we met de directeur van Stichting Maatvast Haarlemmermeer, Maarten Askamp, over hun maatschappelijke rol, ondernemen en de samenwerking met hun NOAB-kantoor Smit & de Leeuw.

“In 2013 is Stichting Maatvast opgericht, het is dus een vrij jonge stichting. De naam spreekt eigenlijk voor zich, het staat voor Maatschappelijk Vastgoed. We beheren en exploiteren het gemeentelijk vastgoed van Gemeente Haarlemmermeer. Denk hierbij aan dorpshuizen, jongerencentra, buurthuizen en sociaal culturele centra. Daarnaast vervullen we ook een maatschappelijke rol in de gemeente. Gemeente Haarlemmermeer bestaat uit 27 dorpen en kernen. Inmiddels hebben we eigenlijk in elk dorp of kern wel een locatie met ons vastgoed. We zien het echt als onze missie om de sociale cohesie van de samenleving in deze gemeente te versterken".

Maarten legt uit dat ze dit allemaal niet alleen doen. In vijf jaar tijd is het aantal vrijwilligers gegroeid van 120 naar 330. “Wij kunnen niet zonder hen. En dat willen we ook niet! Als je verbinding met de samenleving wilt hebben dan zijn vrijwilligers daar een hele belangrijke schakel in. Ons thema is echt verbinding”, aldus Maarten.

Het verschil

Een half jaar na de oprichting van de stichting is Maarten aangetreden als directeur. De administratie van de stichting was toen ondergebracht bij een groot landelijk administratiekantoor maar dit beviel hem niet goed. “Zij zagen ons vooral als factuuradres en wat minder als ‘wat kunnen we voor u betekenen’. Ze waren heel technisch, maar wij waren meer op zoek naar een lokaal kantoor dat de omgeving beter kende. Zodoende zijn we bij Smit & de Leeuw uitgekomen”. Maarten vertelt dat hij hun persoonlijke benadering en de kennis die zij hebben van Gemeente Haarlemmermeer het belangrijkste vindt. “We hebben een vrij uitgebreide pioniersfase achter de rug en er moest heel veel opgezet, ontdekt en uitgezocht worden. Hoe zit het met de belastingen? Hoe zit het met de loonadministratie? Dit weten zij als geen ander en daarnaast helpen ze ons heel persoonlijk. Zij komen op bezoek bij onze locaties, weten waar we zitten en wat daar gebeurt. Ze lezen berichten over ons in de lokale krant en komen een kijkje nemen wanneer er een nieuwe locatie wordt geopend. Daarin zijn zij heel betrokken en dat waardeer ik heel erg. Bij Smit & de Leeuw ben je écht een nog een klant in plaats van een factuuradres.

Een pré

Op de vraag of Maarten bekend was met het NOAB-keurmerk voordat hij zich aansloot bij Smit & de Leeuw antwoordt hij eerlijk dat hij dat niet zo was. “Nee, vooraf was ik niet bekend met het NOABkeurmerk maar daar ben ik nu wel heel blij mee. Als je je verdiept in een nieuw administratiekantoor is het prettig als zo’n keurmerk eraan hangt. En als je vervolgens verdiept in het keurmerk geeft dat zeker bepaalde zekerheden. Zo’n certificaat is niet zomaar een certificaat. Dat is wel echt een pré, ik zie daar nu absoluut de voordelen van in. Ik zou er in een nieuwe situatie dan ook zeker op letten.”

De toekomst van Stichting Maatvast

Stichting Maatvast is in de vijf jaar dat het nu bestaat al erg gegroeid, maar dat wil niet zeggen dat zij al klaar zijn. Maarten vertelt dat zij nog verder willen groeien. “Groeien in kwaliteit, groeien in vierkante meters maar zeker ook groeien in wat we kunnen betekenen voor de samenleving”. Hun NOABkantoor Smit & de Leeuw kan hen daar gelukkig goed bij helpen. “Zij kennen de stichting, de samenleving en onze plannen. Hierdoor weten ze dus precies welke financiële risico’s we moeten uitsluiten of juist moeten aangaan. Daar denken ze heel erg goed in mee. Zij kennen bij wijze van spreken alle regels van de begroting. Zoals bij de managementrapportages, daar zit een uitgebreide toelichting bij. Inclusief waarschuwingen en aanbevelingen daar waar nodig. Wat dat betreft kunnen ze ons heel goed adviseren en hebben ze veel kennis”. 

Focus op je specialisme

Als tips voor andere ondernemers noemt Maarten: “Schoenmaker blijf bij je leest! Stop de energie in daar waar je goed in bent, als in waarom je de onderneming bent gestart. Financiële administratie is een vak apart en als je dat erbij gaat doen gaat het mis. Dan moet je je aandacht gaan verdelen. Als je je administratie betrouwbaar wegzet bij een goed administratiekantoor, hoef je daar niet meer naar om te kijken”. Wel voegt Maarten daaraan toe dat je er natuurlijk wel alert op moet zijn of het allemaal betrouwbaar wordt weggezet. “Inmiddels hebben wij zo’n goede relatie met ons NOAB-kantoor dat ik me over de administratie helemaal niet meer druk hoeft te maken. Nu kan ik mij focussen op mijn specialisme, het besturen van onze maatschappelijke stichting. En dat is toch wat ik het allerliefste doe!” 

NOAB

NOAB staat voor de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen. 

NOAB is dé brancheorganisatie voor administratiekantoren en belastingadviseurs die zich richten op het MKB. Bij NOAB zijn ongeveer 1000 kantoren aangesloten - en dat aantal groeit nog steeds. NOAB zet zich op verschillende manieren in om de belangen van haar leden binnen en buiten de sector te behartigen.

Daarnaast geldt het NOAB-kwaliteitskeurmerk al jaren als de norm in de branche. Het NOAB-lidmaatschap wordt pas toegekend als een administratie- of belastingadvieskantoor zich richt op kwaliteit en aan een pakket van eisen voldoet. Een kantoor met een NOAB-logo garandeert daarom kwaliteit, vakmanschap en actuele kennis van zaken. (bron: noab.nl)

Klik hieronder op het animatiefilmpje voor een heldere uitleg wat een NOAB-kantoor voor u kan betekenen of op één van de andere filmpjes van ondernemers die uitleggen waarom zij bewust voor een administratiekantoor met een NOAB-keurmerk hebben gekozen.