Service

Samen met u maken wij goede afspraken welke werkzaamheden u aan ons wilt uitbesteden. Wij kunnen alles van A tot Z voor u regelen, maar u kunt er ook voor kiezen de administratie zelf te doen via de cloud (SnelStart of Exact Online) en door ons alleen de controle te laten uitvoeren, de jaarrekening op te laten stellen en de belastingaangiften te verzorgen. Ook geautomatiseerde verwerking van boekingsstukken en bankmutaties is uiteraard mogelijk. Onze werkzaamheden worden op inzichtelijke wijze gefactureerd tegen een redelijk tarief. Wij kunnen ook een vaste prijsafspraak maken middels een abonnement, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Persoonlijke service en klantbelang staan bij ons in ieder geval altijd voorop. En wat misschien wel heel belangrijk is: wij zijn altijd bereikbaar en u hoeft bij ons geen dagen of weken te wachten op een antwoord als u eens een vraag heeft. Heeft u een (financieel) probleem? Wij lossen het voor u op.

Deskundig

Natuurlijk wilt u zelf graag weten hoe uw bedrijf ervoor staat, maar ook de belastingdienst, de bank en andere instanties vragen u regelmatig up to date gegevens aan te leveren. Smit & De Leeuw Administratie- en belastingadvieskantoor kan alle gewenste rapportages voor u verzorgen. Afhankelijk van uw behoefte verstrekken wij maand- of kwartaalrapportages en/of liquiditeitsprognoses, zodat u ook lopende het boekjaar op de hoogte blijft van de ontwikkelingen binnen uw onderneming. Ook voor een deskundig fiscaal of financieel advies bent u bij ons aan het juiste adres. U bent van harte welkom voor een gratis kennismakingsgesprek. De koffie staat klaar!

Lid NOAB

Het lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), een vereniging van gecertificeerde administratiekantoren, staat garant voor het leveren van kwaliteit. NOAB-kantoren zijn namelijk verplicht zich permanent te scholen, zodat actualiteit van kennis altijd gewaarborgd is. Dat stelt ons in staat snel in te spelen op nieuwe wet- en regelgeving en u altijd van actuele adviezen te voorzien. Voor advisering buiten onze competentie kunnen wij altijd terugvallen op de specialisten van de NOAB-adviesgroep of ons eigen netwerk. Daarin zijn diverse disciplines vertegenwoordigd, van advocaten en notarissen tot fiscalisten. Zie voor meer informatie het tabblad NOAB en bekijk de animatie en de filmpjes van enkele ondernemers die vertellen waarom zij voor een NOAB-kantoor hebben gekozen.

Administratiekantoor Hoofddorp

Smit & De Leeuw Administratie- en belastingadvieskantoor is een NOAB-gecertificeerd administratiekantoor gevestigd in Hoofddorp. Het kantoor telt 5 medewerkers. Dat betekent dat u altijd geholpen kunt worden omdat voor iedere discipline meerdere mensen beschikbaar zijn.

Hieronder stellen wij de medewerkers graag aan u voor:

Richard Smit
Functie: Directeur/eigenaar
Specialiteit: fiscaal advies, jaarrekeningen, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting

E: smit@smitdeleeuw.nl M: 06-37455576

Michelle Smit-de Leeuw
Functie: Directeur/eigenaar
Specialiteit: jaarrekeningen, omzetbelasting, ICP-listing, vennootschapsbelasting, advisering

E: leeuw@smitdeleeuw.nl M: 06-12770475

Marco Hageman
Functie: Directeur/eigenaar
Specialiteit: fiscaal advies, jaarrekeningen, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting

E: hageman@smitdeleeuw.nl M: 06-15414201

Pim Schagen
Functie: Assistent-accountant
Specialiteit:  jaarrekeningen, administraties, aangifte omzetbelasting

E: schagen@smitdeleeuw.nl

Laura de Booy
Functie: aangiftemedewerker, salarisadministrateur
Specialiteit: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, salarisadministratie, loonheffing en omzetbelasting

E: booy@smitdeleeuw.nl

 

 

Diensten

Smit & De Leeuw Administratie- en belastingadvieskantoor in Hoofddorp biedt u een volledig pakket voor o.a. de volgende ondernemingsvormen:

 • Eenmanszaak

 • Vennootschap onder firma

 • Besloten vennootschap

 • Stichting en vereniging

Wij voorzien u van betrouwbare en transparante financiële informatie omtrent uw onderneming. Maar wij weten als geen ander dat het niet alleen maar om de cijfers draait. Inzicht in en betrokkenheid bij uw organisatie, de markt waarin u opereert en ook uw persoonlijke situatie, stellen ons in staat u op een breder terrein van dienst te zijn. Met onze kennis en ervaring loodsen wij de ondernemer zowel zakelijk als privé door het woud van regels, wetten en instanties.

Ook als particulier kunt u bij ons terecht voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting.

 

 

Financiële administratie

 • Uw administratie verzorgd van A tot Z (ook in de cloud)

 • Controle van door u zelf bijgehouden administraties

 • Periodieke rapportages

 • Jaarrekening incl. eventuele consolidatie

 • Publicatiestukken Kamer van Koophandel

 • Facturering inclusief debiteurenbeheer, incasso en betalingsverkeer

 • Ondersteuning administratieve automatisering


Personeelszaken

 • Salarisadministratie

 • Arbeidsovereenkomsten

 • Pensioenberekeningen via onze externe actuaris

 • Verzuimadministratie

 • Alle overige personeelszaken

Belastingaangiften

 • Inkomstenbelasting (ook voor particulieren)

 • Vennootschapsbelasting

 • Omzetbelasting

 • Loonheffing

 • Dividendbelasting

 • Schenk- en erfbelasting

 • Aanvraag voorlopige teruggaaf


Overige werkzaamheden

 • Fiscale advisering

 • Advisering rechtsvormkeuze

 • Beroep- en bezwaarschriften

 • Begeleiding belastingcontrole

 • Startersbegeleiding

 • Begeleiding kredietaanvragen

 • Invullen CBS statistieken

Hoe werkt het ook alweer met de tbs-regeling

8 februari 2024 Door redactie FiscaalRendement

Stelt u als dga vermogensbestanddelen, zoals een pand of geld ter beschikking aan uw bv, dan komt de terbeschikkingstellingsregeling (tbs-regeling) om de hoek kijken. De huur en de rente, verminderd met de kosten en eventuele afschrijving, zijn dan bij u belast in box 1 van de inkomstenbelasting als resultaat uit overige werkzaamheden. Hoe werkt de tbs-regeling ook alweer?


 

 

 

De tbs-regeling is in de Wet inkomstenbelasting opgenomen in 2001 als anti-misbruikmaatregel. De regeling moet namelijk voorkomen dat ondernemers vermogensbestanddelen die normaal in box 1 belast worden, in box 3 zouden meenemen waar ze dus een veel lagere heffing betalen.

U krijgt met de tbs-regeling te maken als u (of uw fiscale partner) vermogensbestanddelen ter beschikking stelt aan een vennootschap of bv waarin u een belang heeft. Vaak gaat het dan om het verhuren van uw pand aan de onderneming of de onderneming van een met u verbonden persoon.

Hoe aantrekkelijk is de tbs-regeling eigenlijk?

Of de tbs-regeling voor u wel of niet aantrekkelijk is, is natuurlijk afhankelijk van een aantal factoren. Verhuurt u een pand waarvoor u in de toekomst een waardestijging verwacht? Dan kan de tbs-regeling onaantrekkelijk uitpakken.In plaats van dat de waardestijging wordt belast in box 3, is deze belast tegen maximaal 49,5% in box 1. Heeft u een lening afgesloten en lijdt u hier verlies op? Dan zijn deze verliezen aftrekbaar in box 1. En dat kan natuurlijk wel weer aantrekkelijk zijn. Maak dus een goede afweging!

Vermogensbestanddelen onder de tbs-regeling

Stelt u een vermogensbestanddeel ter beschikking aan verbonden personen of samenwerkingsverbanden die dit bestanddeel binnen hun onderneming of werkzaamheid gebruiken dan vallen deze vermogensbestanddelen ook onder de tbs-regeling. Tot de verbonden personen behoren:

 • uw fiscale partner;
 • minderjarige kinderen van u of van de hierboven genoemde personen.

Maar ook een schuldvordering op uw bv, het ter beschikking stellen van een werkruimte (die aan de fiscale eisen voldoet) in uw woning aan de bv en een borgtochtvergoeding en regresvordering vallen onder de regeling.

De opbrengsten die het ter beschikking stellen oplevert, denk aan huur of rente, maar ook boekwinst, zijn onder de tbs-regeling belast. Daartegenover staat wel dat eventuele kosten en boekverliezen aftrekbaar zijn in box 1 onder de tbs-regeling.

Aftrekbare kosten

U moet dus de opbrengsten minus de aftrekbare kosten en de vrijstelling aangeven in box 1 als ‘inkomsten uit beschikbaar gestelde bezittingen’. Alle kosten, zoals rente (als u een lening bent aangegaan voor het pand), onderhoud, elektra en water en afschrijving, zijn dus aftrekbaar. De vrijstelling bedraagt 12% van het resultaat uit het inkomen van het ter beschikking stellen.

Niet van toepassing

De tbs-regeling is niet van toepassing op het ter beschikking stellen van werkruimte in uw eigen woning, uw tweede woning of een huuroning, als het gaat om een onzelfstandige werkruimte zonder eigen voorzieningen. Of als het gaat om een zelfstandige werkruimte waarvoor u geen bedrag ten laste van de winst of het resultaat uit één of meer werkzaamheden kan brengen.

Verplicht administratie bijhouden

U bent verplicht om een administratie bij te houden van de bezittingen die u beschikbaar heeft gesteld. Ook moet u een balans en een resultatenrekening opstellen. Hierbij zal de vraag naar voren komen tegen welke waarde het vermogensbestanddeel op de balans moet worden gezet. Het vermogensbestanddeel gaat tot het resultaatvermogen behoren en u moet daarom kijken naar de waarde op het moment van terbeschikkingstelling.

Deze inbrengwaarde stelt u op de werkelijke waarde. Dit is de waarde in het economisch verkeer, waarbij u rekening moet houden met de waardeverminderende factoren. Voorbeelden van zulke factoren zijn een pachtrecht, een lopend huurcontract of een koopoptie.

Borgstelling voor lening aan bv

Het kan zijn dat u borg staat voor een lening van de bank aan uw bv. Met een borgstelling kan een bv namelijk extra zekerheid creëren voor de schuldeisers. Zo krijgt de bank bijvoorbeeld een (extra) zekerheid dat uw bv zal blijven voldoen aan de aflossings- en renteverplichtingen. Hierbij geldt dat u als dga zakelijk moet handelen met uw eigen onderneming.

Deze borgstelling kan echter wel onder de tbs-regeling vallen. Is dit het geval, dan start de tbs-regeling voor u op het moment dat u de borgstellingsovereenkomst bent aangegaan. U staat natuurlijk niet voor niets borg. Daar hoort een vergoeding tegenover te staan.

Een borgstellingsverlies is aftrekbaar als het om een zakelijke borgstelling gaat

De borgstellingsprovisie die u zakelijk met uw bv overeenkomt, vormt een jaarlijkse opbrengst voor u in box 1. Bij de bv is deze vergoeding aftrekbaar. Als de bv haar schuld aan de bank niet meer kan voldoen, de bank u hierdoor aanspreekt als borg en u de schuld uit uw privégeld moet voldoen, kunt u een borgstellingsverlies in aanmerking nemen. U krijgt dan een regresvordering op uw bv. Deze regresvordering zal een heel stuk lager zijn dan het bedrag van de lening van de bank aan de bv. U zult hiervan een goede inschatting moeten maken.

Zakelijke voorwaarden borgsteling

Wil een borgstellingsverlies aftrekbaar zijn, dan moet het wel om een zakelijke borgstelling gaan. Leidend hiervoor is het moment waarop de borgstelling is aangegaan.

Is bij het aangaan van de borgstelling uw rol als aandeelhouder doorslaggevend geweest en was een onafhankelijke, zakelijk handelende derde op dat moment de borgstelling onder dezelfde voorwaarden niet aangegaan? Is hierop het antwoord ja, dan gaat het om een onzakelijke borgstelling en kunt u een eventueel borgstellingsverlies niet aftrekken.

Reserve vormen

Als terbeschikkingsteller mag u – indien van toepassing – een herinvesteringsreserve en een egalisatiereserve vormen.

Einde tbs-regeling

De regeling eindigt als u stopt met de terbeschikkingstelling. Denk bijvoorbeeld aan de huur van het pand die wordt beëindigd of dat uw bv de lening aflost.

Er zijn echter ook andere oorzaken aan te wijzen waardoor de tbs eindigt. U kunt bijvoorbeeld gaan scheiden en u stelde vermogensbestanddelen ter beschikking aan uw partner (ten behoeve van diens onderneming).

Of u verkoopt uw aandelen in de bv, maar blijft wel het pand daaraan doorverhuren aan de bv. Ook bij schenking van vermogensbestanddelen moet er een afrekening plaatsvinden. Bij de begiftigde moet dan opnieuw worden bekeken of er sprake is van het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen.

Afrekenen na beëindiging

Wordt de terbeschikkingstelling beëindigd, dan hoort het vermogensbestanddeel niet meer tot het resultaatvermogen. U moet dan in het jaar van staking afrekenen over de boekwinsten of -verliezen. Deze afrekening kunt u uitstellen als u de vermogensbestanddelen wilt aanhouden met het oog op een goede verkoopmogelijkheid.

Kosten en opbrengsten die na de eigenlijke staking nog opkomen kunt u ook nog gewoon toerekenen aan het jaar waarin ze bij voortzetting van de terbeschikkingstelling zouden zijn meegenomen.

Onderneming uitgelicht: Stichting Maatvast Haarlemmermeer

In ‘Onderneming uitgelicht’ laten wij ondernemers aan het woord over hun uitdagingen en passie voor het vak. Deze keer spraken we met de directeur van Stichting Maatvast Haarlemmermeer, Maarten Askamp, over hun maatschappelijke rol, ondernemen en de samenwerking met hun NOAB-kantoor Smit & de Leeuw.

“In 2013 is Stichting Maatvast opgericht, het is dus een vrij jonge stichting. De naam spreekt eigenlijk voor zich, het staat voor Maatschappelijk Vastgoed. We beheren en exploiteren het gemeentelijk vastgoed van Gemeente Haarlemmermeer. Denk hierbij aan dorpshuizen, jongerencentra, buurthuizen en sociaal culturele centra. Daarnaast vervullen we ook een maatschappelijke rol in de gemeente. Gemeente Haarlemmermeer bestaat uit 27 dorpen en kernen. Inmiddels hebben we eigenlijk in elk dorp of kern wel een locatie met ons vastgoed. We zien het echt als onze missie om de sociale cohesie van de samenleving in deze gemeente te versterken".

Maarten legt uit dat ze dit allemaal niet alleen doen. In vijf jaar tijd is het aantal vrijwilligers gegroeid van 120 naar 330. “Wij kunnen niet zonder hen. En dat willen we ook niet! Als je verbinding met de samenleving wilt hebben dan zijn vrijwilligers daar een hele belangrijke schakel in. Ons thema is echt verbinding”, aldus Maarten.

Het verschil

Een half jaar na de oprichting van de stichting is Maarten aangetreden als directeur. De administratie van de stichting was toen ondergebracht bij een groot landelijk administratiekantoor maar dit beviel hem niet goed. “Zij zagen ons vooral als factuuradres en wat minder als ‘wat kunnen we voor u betekenen’. Ze waren heel technisch, maar wij waren meer op zoek naar een lokaal kantoor dat de omgeving beter kende. Zodoende zijn we bij Smit & de Leeuw uitgekomen”. Maarten vertelt dat hij hun persoonlijke benadering en de kennis die zij hebben van Gemeente Haarlemmermeer het belangrijkste vindt. “We hebben een vrij uitgebreide pioniersfase achter de rug en er moest heel veel opgezet, ontdekt en uitgezocht worden. Hoe zit het met de belastingen? Hoe zit het met de loonadministratie? Dit weten zij als geen ander en daarnaast helpen ze ons heel persoonlijk. Zij komen op bezoek bij onze locaties, weten waar we zitten en wat daar gebeurt. Ze lezen berichten over ons in de lokale krant en komen een kijkje nemen wanneer er een nieuwe locatie wordt geopend. Daarin zijn zij heel betrokken en dat waardeer ik heel erg. Bij Smit & de Leeuw ben je écht een nog een klant in plaats van een factuuradres.

Een pré

Op de vraag of Maarten bekend was met het NOAB-keurmerk voordat hij zich aansloot bij Smit & de Leeuw antwoordt hij eerlijk dat hij dat niet zo was. “Nee, vooraf was ik niet bekend met het NOABkeurmerk maar daar ben ik nu wel heel blij mee. Als je je verdiept in een nieuw administratiekantoor is het prettig als zo’n keurmerk eraan hangt. En als je vervolgens verdiept in het keurmerk geeft dat zeker bepaalde zekerheden. Zo’n certificaat is niet zomaar een certificaat. Dat is wel echt een pré, ik zie daar nu absoluut de voordelen van in. Ik zou er in een nieuwe situatie dan ook zeker op letten.”

De toekomst van Stichting Maatvast

Stichting Maatvast is in de vijf jaar dat het nu bestaat al erg gegroeid, maar dat wil niet zeggen dat zij al klaar zijn. Maarten vertelt dat zij nog verder willen groeien. “Groeien in kwaliteit, groeien in vierkante meters maar zeker ook groeien in wat we kunnen betekenen voor de samenleving”. Hun NOABkantoor Smit & de Leeuw kan hen daar gelukkig goed bij helpen. “Zij kennen de stichting, de samenleving en onze plannen. Hierdoor weten ze dus precies welke financiële risico’s we moeten uitsluiten of juist moeten aangaan. Daar denken ze heel erg goed in mee. Zij kennen bij wijze van spreken alle regels van de begroting. Zoals bij de managementrapportages, daar zit een uitgebreide toelichting bij. Inclusief waarschuwingen en aanbevelingen daar waar nodig. Wat dat betreft kunnen ze ons heel goed adviseren en hebben ze veel kennis”. 

Focus op je specialisme

Als tips voor andere ondernemers noemt Maarten: “Schoenmaker blijf bij je leest! Stop de energie in daar waar je goed in bent, als in waarom je de onderneming bent gestart. Financiële administratie is een vak apart en als je dat erbij gaat doen gaat het mis. Dan moet je je aandacht gaan verdelen. Als je je administratie betrouwbaar wegzet bij een goed administratiekantoor, hoef je daar niet meer naar om te kijken”. Wel voegt Maarten daaraan toe dat je er natuurlijk wel alert op moet zijn of het allemaal betrouwbaar wordt weggezet. “Inmiddels hebben wij zo’n goede relatie met ons NOAB-kantoor dat ik me over de administratie helemaal niet meer druk hoeft te maken. Nu kan ik mij focussen op mijn specialisme, het besturen van onze maatschappelijke stichting. En dat is toch wat ik het allerliefste doe!” 

NOAB

NOAB staat voor de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen. 

NOAB is dé brancheorganisatie voor administratiekantoren en belastingadviseurs die zich richten op het MKB. Bij NOAB zijn ongeveer 1000 kantoren aangesloten - en dat aantal groeit nog steeds. NOAB zet zich op verschillende manieren in om de belangen van haar leden binnen en buiten de sector te behartigen.

Daarnaast geldt het NOAB-kwaliteitskeurmerk al jaren als de norm in de branche. Het NOAB-lidmaatschap wordt pas toegekend als een administratie- of belastingadvieskantoor zich richt op kwaliteit en aan een pakket van eisen voldoet. Een kantoor met een NOAB-logo garandeert daarom kwaliteit, vakmanschap en actuele kennis van zaken. (bron: noab.nl)

Klik hieronder op het animatiefilmpje voor een heldere uitleg wat een NOAB-kantoor voor u kan betekenen of op één van de andere filmpjes van ondernemers die uitleggen waarom zij bewust voor een administratiekantoor met een NOAB-keurmerk hebben gekozen.